Huis van de Wijk Pier 80

Huis van de Wijk Pier 80

BT0027

Huis van de Wijk Pier 80 speelt voor veel mensen in Bospolder Tussendijken een belangrijke rol.

Pier 80 speelt voor veel mensen in Bospolder Tussendijken een belangrijke rol. Voor de veertig tot vijftig vrijwilligers die er om diverse redenen activiteiten verrichten, voor bewoners van heel Delfshaven waar Bospolder Tussendijken een onderdeel van is, én voor marktbezoekers en marktkooplui van de markt op het Visserijplein. 

Vrijwilligers 
Ivo Montijn werkt voor WMO Radar, hij beheert het gebouw van Pier 80 en begeleidt de vrijwilligers. Als enige betaalde kracht functioneert hij tussen meer dan vijftig vrijwilligers. Ivo vertelt: “Met de vrijwilligers ben ik echt een team. Vrijwilligers komen in drie clusters: prestatie 010, matching en pre-matching. Als mensen dertig jaar niks gedaan hebben is het lastig ze aan het werk te brengen. Maar het is wel belangrijk dat ze iets doen waarmee ze het naar hun zin hebben. Dan zie je ze stapjes maken. Ik wil hier een kwaliteit bieden met betrekking tot gastheerschap en schoonmaak. Dit is een gebouw van 5000 m2 dat voorheen door een professioneel bedrijf werd schoongemaakt. Nu doe ik het met vrijwilligers, tegenprestatiemensen. Hiermee besparen we 40.000 euro aan schoonmaakkosten. De mensen krijgen ook een cursus om kwaliteit te kunnen bieden. Het geld dat we uitsparen gebruiken we voor cursussen voor vrijwilligers: BHV, sociale hygiëne. Zo kunnen zij aan hun kwalificaties werken.” 

Veel activiteiten 
Pier 80 biedt onderdak aan uiteenlopende activiteiten en groepen. De lijst met activiteiten en groepen die iets ondernemen in Pier 80 lijkt eindeloos: er zijn gymzalen voor scholen, zalen voor ouderen en zaalvoetbal voor de jongeren. Spreekuren van bijvoorbeeld Stichting Je Goed Recht, de bibliotheek en taallessen. Willem Beekhuizen is er vanaf 2013 met zijn kantoor van Beekhuizen Bindt (Wijkcollectie BT0005) gevestigd op de bovenverdieping. Hij biedt zijn diensten als intermediair tussen bewoners en gemeente aan. Na vijven komt het verenigingsleven in de sporthallen op gang. Badminton, fietslessen en zaalvoetbal. Daarnaast is er een ruimte waar geprogrammeerd kan worden voor kwetsbare groepen, bijvoorbeeld  kookworkshops voor dames in samenwerking met VEC. Ook wordt samengewerkt met reclassering en wordt er ruimte geboden aan de Islamitische Voedselbank. 

Toegankelijk 
In Pier 80 is het mogelijk voor wijkbewoners om gratis gebruik maken van de ruimte. Ze kunnen bij de gebiedscommissie een idee inbrengen en bij goedkeuring is het gebruik van de zaal gratis. Ivo: “We hebben drie tarieven: een ondernemerstarief, een sociaal tarief en een tarief voor en door bewoners.” Kortom, een belangrijke plek voor het maatschappelijke leven in de wijk. Maar dit is nog niet zo lang het geval. Ivo vertelt: “In 2015 is het hier verbouwd. Het was al van de gemeente maar de ruimte was ingedeeld in kleine hokjes. Er was al wel een kantine en om 10 uur zaten hier al mensen bier te drinken en te roken. Veel junkies. We hebben toen wel duidelijk moeten maken hoe we hier gaan samenwerken. Nu wordt overdag geen alcohol meer geschonken, dan ga je maar naar de kroeg. We hebben het toegankelijker voor buurtbewoners gemaakt, meer transparantie. Uiteindelijk is het ingedeeld in drie compartimenten: de bibliotheek, Pier 80 en de sporthal.”

Ontmoetingsplek 
Met al die functies is Pier 80 een ware ontmoetingsplek voor de wijk geworden, een echt Huis van de Wijk. Tijdens de corona periode was samenkomen in Pier 80 niet meer mogelijk. Ivo en de vrijwilligers waren zich ervan bewust dat vooral ouderen en kwetsbaren in de wijk vereenzaamden. Samen met Delfshaven Helpt zijn de vrijwilligers van Pier 80 gaan aanbellen bij deze mensen. Ze overhandigden tasjes met boodschappen. Zelf heeft Ivo ook rondgereden om de buurtmaaltijden te bezorgen. “Dan zag ik schrijnende situaties van mensen die geen boodschappen durfden te halen, vereenzaamden, huiselijk geweld dat toenam, kinderen die met vier of vijf samen in een ruimte moesten studeren. Nu de coronaperiode voorbij is kan Huis van de Wijk Pier 80 weer volledig als ontmoetingsplek dienen.” 

CollectieVerhalen
PlaatsRotterdam
WijkBospolder-Tussendijken
LocatieRösener Manzstraat 80, 3026 TV Rotterdam
ThemaZorgen voor elkaar
Website/Social Mediahttps://www.wmoradar.nl/
  • Geplaatst door

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item

Plaats een annotatie

Velden met een zijn verplichte velden.